Tennistalent nog beter maken. Dat is in vier woorden waar de regiotraining Heinhuis&Docter Tennis voor staat. Wij willen jonge talentvolle spelers en speelsters de gelegenheid bieden om tot optimale tennisprestaties te komen in een prettige en sportieve omgeving.

Daarom bieden wij voor getalenteerde kinderen uit de regio de mogelijkheid om gezamenlijk met elkaar kunnen te trainen.
Het doel van de regiotrainingen is om deze jeugdspelers uit de regio de mogelijkheid te bieden om met andere gelijkwaardige spelers te trainen en zo zijn of haar ontwikkeling te blijven stimuleren. De trainingen vinden gedurende de week plaats op het complex van Trifora te Enschede.

De regiotraining van Heinhuis&Docter Tennis is een eerste stap in het ontwikkelingstraject.
De regiotraining faciliteert de geselecteerde spelers samen met de privé/clubtrainer(s) van de vereniging waar de kinderen trainen, een programma teneinde de jeugdopleiding te optimaliseren. Wij werken hierbij nauw samen met de privé/clubtrainer(s).

Om deel uit te maken van de regiotraining van Heinhuis&Docter Tennis, worden hogere eisen gesteld aan gedrag, discipline, inzet en motivatie van de spelers.

De regiotraining vormt een kwalitatief en prestatief raamwerk dat de junioren prikkels geeft om een stijgende lijn in ontwikkeling en prestaties te volgen.

Voor iedere speler wordt een passend trainingsprogramma opgesteld en ontvangt u een persoonlijk toernooiprogramma. De doelstellingen en resultaten worden geëvalueerd tijdens de oudergesprekken. Op deze manier blijf je als ouder/verzorger ook altijd op de hoogte van de ontwikkeling van je kind.